Bedwyr & Cadwallon Cymro Lucky Veles

Vítejte na stránce věnované plemeni Welsh Corgi Cardigan. Najdete zde obecné informace o plemeni a především informace o našich skvělých psech Blackovi (Bedwyr Lucky Veles) a Valdovi (Cadwallon Cymro Lucky Veles)

Welcome to the website dedicated to the breed Cardigan Welsh Corgi. Here you will find general information about the breed and especially about our great dogs Black (Bedwyr Lucky Veles) and Valda (Cadwallon Cymro Lucky Veles).

Aktuální ročenka Welsh Corgi Association Handbook, kde Black reprezentuje Český WCC klub.

Aktuální ročenka Welsh Corgi Association Handbook, kde Black reprezentuje Český WCC klub.
Aktuální ročenka Welsh Corgi Association Handbook, kde Black reprezentuje Český WCC klub.

STANDART PLEMENE / BREED STANDART

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)


F.C.I.-Standard č. 38 / 30.05.1989 / D

VELŠKORGI CARDIGAN
(Welsh Corgi Cardigan)

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 24.06.1987

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.: Skupina 1 ovčáčtí a pastevečtí psi (kromě švýcarských salašnických psů)
Sekce 1 ovčáci
Bez zkoušky z výkonu.

CELKOVÝ VZHLED
Stabilní, robustní, pohyblivý, disponovaný k vytrvalosti. Výška v dobrém poměru k délce. Ocas podobný liščímu ohonu, nasazený v linii těla.

CHARAKTERISTIKA
Pozorný, aktivní a inteligentní.

POVAHA
Pozorný, inteligentní, vyrovnaný, není ani bázlivý ani agresivní.

HLAVA A LEBKA
Hlava je tvarem a vzhledem podobná liščí. Lebka je mezi ušima široká a plochá, zužuje se k očím, nad kterými je lehce klenutá. Středně vyvinutý stop. Délka tlamy je v poměru k délce lebky jako tři ku pěti. Tlama se postupně zužuje k nosu, který lehce vyčnívá a v žádném případě není tupý. Spodní čelist je souměrná, silná, ale ne příliš nápadná. Nosní houba černá.

TLAMA / SKUS
Silné zuby, nůžkový skus, kde horní řezáky v těsném kontaktu překrývají spodní a zuby jsou kolmo zasazeny v čelistech.

OČI
Středně velké, jasné, s přátelským, bystrým, ale ostražitým výrazem, poměrně daleko od sebe posazené, s jasně vykreslenými koutky očí. Barva je nelépe tmavá nebo harmonující s barvou srsti. Okraje očí tmavé. Bledě modré, modré nebo modře skvrnité oči jsou přípustné výlučně u psů barvy blue-merle.

UŠI
Vztyčené, poměrně velké v poměru k velikosti psa. Špičky lehce zaoblené, v bázi středně široké a asi 9 cm od sebe vzdálené, nasazené dosti vzadu, takže jejich délka dosáhne při položení ke krku. Jsou nesené tak, že špičky jsou poněkud vně myšlené linie od špičky nosu procházející středem oka.

KRK
Svalnatý, v poměru ke stavbě psa dobře vyvinutý, s harmonickým přechodem v šikmo uložené plece.

HRUDNÍ KONČETINY
Plece dobře uložené, rameno s nadloktím svírají úhel asi 90°, svalnaté. Lokty přiléhají těsně po stranách hrudního koše. Po celé délce končetin až k tlapkám silná kostra. Končetiny krátké, ale musí ponechat pod trupem dostatek místa. Předloktí lehce klenuté tak, aby odpovídalo zaoblení hrudního koše. Tlapky lehce vybočené.

TRUP
Hrudní koš středně široký, s vyznačenou hrudní kostí. Trup poměrně dlouhý a silný, s hlubokým hrudníkem, dobře klenutým hrudním košem a dobře vyznačeným pasem. Rovná hřbetní linie.

PÁNEVNÍ KONČETINY
Silné, dobře zaúhlené a postavené, se svalnatými stehny a bérci. Po celé délce končetin až k tlapkám silná kostra. Končetiny krátké. Záprstí v postoji při pohledu ze strany i zezadu kolmé.

TLAPKY
Kulaté, uzavřené, dosti velké, se silnými polštářky. Paspárky musí být odstraněny.

OCAS
Podobný liščímu ocasu. Nasazený v linii těla, středně dlouhý (dosahující až k zemi nebo téměř k zemi). V postoji nesen nízko, v pohybu může být nesen nad úrovní trupu, ale ne stočený nad hřbetem.

POHYB
Volný a aktivní. Lokty jsou uloženy těsně u trupu, ale nejsou ani volné ani příliš těsně přiléhající. Hrudní končetiny, aniž by se příliš silně zvedaly, mají dobrý předkrok, což je v souladu s dobrým posunem pánevních končetin.

OSRSTĚNÍ
Krátká nebo středně dlouhá srst, hrubé textury, odolná vůči rozmarům počasí, s dobrou podsadou, nejlépe hladká.
Povolena je každá barva, s nebo bez bílých znaků. Bílá by ale neměla převládat.

VÝŠKA / HMOTNOST
Ideální výška v plecích: 30 cm.
Hmotnost odpovídající výšce, přičemž hlavním zájmem je vyvážený celkový vzhled.

VADY
Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.


GENERAL APPEARANCE
Sturdy, tough, mobile, capable of endurance. Long in proportion to height, terminating in fox-like brush, set in line with body.


CHARACTERISTICS
Alert, active and intelligent.


TEMPERAMENT
Alert, intelligent, steady, not shy or aggressive.


HEAD AND SKULL
Head foxy in shape and appearance, skull wide and flat between ears tapering towards eyes above which it is slightly domed. Moderate stop. Length of foreface in proportion to head 3 to 5, muzzle tapering moderately towards nose which projects slightly and in no sense blunt. Under-jaw clean cut. Strong but without prominence. Nose black.


EYES
Medium size, clear, giving kindly, alert but watchful expression. Rather widely set with corners clearly defined. Preferably dark, to blend with coat, rims dark. One or both eyes pale blue, blue or blue flecked, permissible only in blue merles.


EARS
Erect, proportionately rather large to size of dog. Tips slightly rounded, moderately wide at base and set about 8 cms (31/2 ins) apart. Carried so that tips are slightly wide of straight line drawn from tip of nose through centre of eyes, and set well back so that they can be laid flat along neck.


MOUTH
Teeth strong, with scissor bite, i.e. upper teeth closely overlapping lower teeth and set square to the jaws.


NECK
Muscular, well developed, in proportion to dog’s build, fitting into well sloping shoulders.


FOREQUARTERS
Shoulders well laid, angulated at approximately 90 degrees to upper arm; muscular, elbows close to sides. Strong bone carried down to feet. Legs short but body well clear of the ground, forearms slightly bowed to mould round the chest. Feet turned slightly outwards.


BODY
Chest moderately broad with prominent breast bone. Body fairly long and strong, with deep brisket, well sprung ribs. Clearly defined waist. Topline level.


HINDQUARTERS
Strong, well angulated and aligned with muscular thighs and second thighs, strong bone carried down to feet, legs short; when standing, hocks vertical, viewed from side and rear.


FEET
Round, tight, rather large and well padded.


TAIL
Like a fox’s brush, set in line with the body and moderately long (to touch or nearly touch ground). Carried low when standing but may be lifted a little above body when moving, not curled over back.


GAIT/MOVEMENT
Free and active, elbows fitting close to sides, neither loose nor tied. Forelegs reaching well forward without too much lift, in unison with thrusting action of hindlegs.


COAT
Short or medium of hard texture. Weather-proof, with good undercoat. Preferably straight.


COLOUR
Any colour, with or without white markings, but white should not predominate.


SIZE
Height: ideal 30 cms (12 ins) at shoulder. Weight in proportion to size with overall balance the prime consideration.


FAULTS
Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.


NOTE
Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.Žádné komentáře: