Bedwyr & Cadwallon Cymro Lucky Veles

Vítejte na stránce věnované plemeni Welsh Corgi Cardigan. Najdete zde obecné informace o plemeni a především informace o našich skvělých psech Blackovi (Bedwyr Lucky Veles) a Valdovi (Cadwallon Cymro Lucky Veles)

Welcome to the website dedicated to the breed Cardigan Welsh Corgi. Here you will find general information about the breed and especially about our great dogs Black (Bedwyr Lucky Veles) and Valda (Cadwallon Cymro Lucky Veles).

Aktuální ročenka Welsh Corgi Association Handbook, kde Black reprezentuje Český WCC klub.

Aktuální ročenka Welsh Corgi Association Handbook, kde Black reprezentuje Český WCC klub.
Aktuální ročenka Welsh Corgi Association Handbook, kde Black reprezentuje Český WCC klub.

INFORMACE, ČLÁNKY, RADY

Vývojové onemocnění předních končetin

     U plemen WC se čím dál častěji začíná objevovat onemocnění vývoje kostí, zejména předních končetin, jedná se o asynchronní růst kostí do délky, tzv. syndrom radius curvus (ohnutí kosti vřetenní). Tento problém je celosvětově dlouhodobě sledován, zejména u velkých rychle rostoucích plemen psů a u Basetů, kde se zatím jen částečně podařila prokázat dědičná dispozice. U WC zřejmě hraje svoji roli rychlý růst a nárůst hmotnosti, v souvislosti s krátkými končetinami a svoji roli hraje i výživa. Vzhledem k výskytu několika jedinců WC s tímto problémem a také z vlastní zkušenosti jsem dohledal nějaké dostupné informace a vše konzultoval s naším veterinářem.
     Bohužel u plemen WC dosud nedošlo k nějakému bližšímu zkoumání, takže jsem čerpal obecné informace a dosud prokázaná fakta. Naštěstí je u těchto plemen výskyt tohoto problému velmi ojedinělý a u drtivé většiny jedinců se celé období růstu obejde bez problémů a bez viditelných projevů nějakého problému. Přesto je u WC určitý vliv patrný u každého jedince (známé vytočení předních tlapek, u každého ale v jiné intenzitě). Dále si také popíšeme, jak k vytočení dochází a také vznik výše popsaného problému. Veškeré dostupné informace jsou zjištěné z provedených výzkumů, které jednoznačně neprokázaly vliv dědičnosti na tento problém, kromě DKK a DLK nehraje zřejmě při vzniku syndromu radius curvus (obr.2) dědičnost žádnou roli. Spíše má zásadní vliv výživa nebo nějaké trauma, případně kombinace obou faktorů.

Vliv výživy
      Onemocnění kostí v důsledku nesprávné výživy lze pozorovat v každém věku zvířete, nejvíce však u mladých jedinců v době nejrychlejšího růstu kostry. Mnoho živin má vliv na kostní metabolismus, mezi nimi hlavně vápník, fosfor, měď a vitamin D. Výzkumy prokázaly, že nadměrný příjem vápníku způsobuje poruchy při tvorbě kosti. To činí kostru zranitelnější mechanickými vlivy jako je např.: nadváha nebo nadměrný pohyb a tím i zatížení nedovyvinutých kostí a kloubů.
     Nadbytek vápníku je přednostně transportován do kostí vlivem kalcitropních hormonů. Chronický nadbytek kalcia v krmivu je spojen s mutací kostí, opožděnou přestavbou kostí a opožděným zráním chrupavek. Tyto změny jsou příčinou tzv. enchondriální osifikace (způsob vývoje kloubních ploch kostí a její růstové zóny) a u mladého rostoucího jedince se pak objevují závažné patologické kosterní změny. Objevují se tak onemocnění jako např.: osteochondróza nebo právě syndrom radius curvus nebo i DLK a DKK.
     Také zvýšený příjem vitaminu D vede k osteochodrosis z důvodu přetrvávání chrupavky v růstových ploténkách a poruchám růstu kosti do délky, zvláště u rychle se vyvíjejících růstových plotének distální části kosti loketní a vřetenní. Toto narušení růstu může opět vést k vývoji syndromu radius curvus (ohnuté vřetenní kosti způsobující známé vytočení předních tlapek ven).
     Příčinou může být předčasné převedení štěněte na krmení pro dospělé jedince a doplňování stravy přídavky vápníku a dalších látek. Krmiva pro dospělé jedince obsahují mnohem méně energie na jednotku hmotnosti, než krmiva pro štěňata. Štěně proto konzumuje mnohem větší množství krmiva, aby nasytilo své energetické požadavky, a protože obsah vápníků je u obou krmiv podobný, dostává tak štěně ve větší dávce krmiva i více vápníku. S tím samozřejmě souvisí i správná krmná dávka štěněcích krmiv, a tím přísun správné hladiny kalcia bez dalšího doplňování stravy dalšími přídavky, zejména mléčných výrobků apod.

Vliv traumatu
     Traumatická poranění růstových plotének mohou narušit růst kostí do délky u kosti vřetenní a loketní a mohou tak způsobit přetížení těchto kostí. Ve věku do 8 měsíců jsou růstové zóny těchto kostí odděleny vrstvičkou chrupavky a narušení této ploténky může opět vést k vývoji syndromu radius curvus. Tzv. Salter-Harrisova „V“. zlomenina této destičky způsobí dočasné nebo úplné přerušení růstu kosti do délky. Při dočasném přerušení růstu obvykle nesledujeme u psa větší problémy či omezení pohybu, ale může postupně vést až k vývoji DLK. Při úplném omezení růstu kosti loketní a pokračujícím růstu kosti vřetenní dojde k její deformaci na principu luku a tětivy. Obě kosti jsou na obou koncích spojeny společným kloubem a v tomto místě dojde k zásadní deformaci loketního kloubu (obr. 2), které způsobí bolestivost kloubu při pohybu, a tím následné kulhání a pokřivení předloktí s vytočením končetin ven. U rychle rostoucích plemen psů je tedy potřeba s ohledem na jejich stáří zvolit přiměřený objem pohybové aktivity, a alespoň do 8 měsíců věku omezit nadměrnou zátěž, především předních končetin, hlavně tedy skákání z výšek a nadměrný pohyb v nerovném terénu.

Řešení vzniklého problému
     Projeví-li se u štěněte kulhání při pohybu, případně zhoršené vstávání a následné pokulhávání po spánku nebo odpočinku, je třeba navštívit veterináře a provést RTG vyšetření. RTG vždy vyžadujte a nenechte se odbýt slovy: To je u štěňat v růstu normální,….atd. Jedině RTG vyšetření totiž dokáže průkazně odhalit případný syndrom radius curvus.  V případě špatné dg. a neřešení problému je poškození kloubu zásadní s následky do budoucna. Diagnostikovat toto onemocnění je třeba co nejdříve před ukončením růstu a uzavřením růstových plotének kosti (cca 8 měsíců). V přídadě dg. tohoto problému je možný pouze chirurgický zákrok, který bohužel není komplexním řešením, pouze určitou korekcí problému. Čím dříve se však problém diagnostikuje a provede se zákrok, tím je prognóza a výsledek lepší. Jestliže vše proběhne včas a úspěšně, pejsek se bude bez problémů pohybovat. Musí se už ale stranit všech pravidelných aktivit zatěžujících nohy, zejména aktivní sport, ale i například každodenní dlouhé procházky. Jinak by se mohlo stát, že ve stáří bude kulhat nebo bude mít jiné kloubní problémy. Pokud se bude důsledně dbát všech pokynů, je vysoce pravděpodobné, že ani ve stáří se žádné viditelné následky neprojeví. V případě dg. ve věku po ukončení růstu, musí se provést podstatně náročnější a složitější ortopedická operace, proto je velmi důležité dodržovat správnou životosprávu psa během celého jeho života, nejen štěněcího a udržovat rozumnou stálou hmotnost.
     Celý zákrok (tzv. osteotomie) spočívá v přerušení ulny, z ní se vyřízne část kosti (cca 1cm), a posléze se provede fixace ploténkou, případně fixace vnější. Tímto zákrokem dojde k opětovnému nastartování růstu a následnému dorovnání kosti vřetenní přirozeným růstem, za předpokladu včasné dg. Celá operace probíhá v celkové anestezii, trvá přibližně dvě hodiny, operují se většinou obě končetiny současně. Po tomto zákroku může pes omezeně chodit, většinou s pomocí, postupně se samozřejmě pohyblivost zlepšuje a je třeba ohlídat, aby pes neběhal a neskákal.
     Následuje samozřejmě pooperační péče, léčba antibiotiky, kontrolní RTG atd., je také třeba počítat s každoročním podáváním kloubních preparátů. Při včasné dg. a provedeném zákroku může po nějaké době dojít k nechtěnému srůstu ulny a je nutné její opětovné přerušení, to celé až do doby ukončeného růstu.
     Péče je samozřejmě velmi náročná, a to i finančně i časově. Celková doba rekonvalescence trvá přibližně tři měsíce po zákroku. Naštěstí WC nemají tendenci si rány nějakým způsobem kousat a škrábat, takže není nutný žádný ochranný límec a nehrozí nějaké zásadní komplikace s trháním stehů. Z vlastní zkušenosti mohu také doporučit operování, postupně jedné a druhé končetiny, pokud je štěně malé, a je určitý čas do konce růstu. Je to méně náročné a stresující, jak pro psa, tak pro majitele.
    Je třeba opravdu zodpovědně přistupovat, jak k výživě, tak i k pohybové aktivitě štěněte a stále sledovat jeho vývoj. V případě sebemenších náznaků omezení pohyblivosti navštivte zodpovědného veterináře a nechte psa důkladně vyšetřit. Včas odhalený problém se řeší mnohem lépe a snáze než v pozdějším věku. Pokud budete muset podstoupit výše uvedený zákrok, není třeba se obávat, nechá se to zvládnout. Myslete na budoucí krásné společně strávené chvíle s Vaším čtyřnohým přítelem a věřte, že to ocení.


Obr.1: Zdravý nepoškozený loketní kloub, správná pozice radia
             a ulny.Obr.2: Mírně vyvinutý syndrom radius curvus, viditelné zakřivení
              radia a deformace loketního kloubu.
             

Obr.3: Provedená osteotomie, odstranění části ulny, postupným 
              růstem dojde k jejímu srůstu a narovnání radia.